Prickrand och Prickrand med prick, Utskrivet pappersmönster